Natječaj za dodjelu na upravljanje i korištenje građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

preuzmiNa temelju članka 2. I članka 9. Pravilnika o načinima i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15, 1/16) raspisuje se:

NATJEČAJ
za dodjelu na upravljanje i korištenje građevina
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

I.

Predmet natječaja je dodjela na korištenje građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda označena kao: Zgrada, zračna streljana

Građevina se nalazi u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV, Slavonski Brod na k.č. br. 3586/2, k.o Slavonski Brod. Građevina se daje na upravljanje i korištenje za obavljanje aktivnosti udruge

II.

Građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.
U poslove upravljanja građevinom ubrajaju se sljedeći poslovi:

 • redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni građevine
 • primjerena zaštita građevine,
 • određivanje i provođenje unutarnjeg reda u građevini,
 • primjereno osiguranje građevine,
 • obavljanje stalnih i godišnjih pregleda građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu,
 • kontrola korištenja građevine sukladno sklopljenim ugovorima,
 • donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
 • drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje građevinom.

Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja građevine.
Pod troškovima tekućeg održavanja građevine podrazumijevaju se posebice:

 • troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),
 • troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),
 • troškovi premije osiguranja građevine,
 • plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,
 • troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.

III.

Kriteriji za davanje određene građevine na upravljanje i korištenje udruzi su sljedeći:

 • koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,
 • visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja,
 • koja okuplja određeni broj članova
 • koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada – tradicija,

Ukoliko dva ili više podnositelja ispunjavaju navedene uvjete, prednost ima onaj podnositelj koja okuplja veći broj članova i ima dužu tradiciju.

IV.

Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj mora dostaviti sljedeće akte:

 • izjava o duljini vremena korištenja određene građevine,
 • Program korištenja i održavanja građevine uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,
 • Statut udruge,
 • dokaz o broju članova udruge

Sudionik natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu, OIB, kontakt podatke.

V.

Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

Sve specifičnosti vezane uz korištenje građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Izvor: Službena stranica Grada Slavonskog Broda

Povratak na naslovnicu

Brojač posjeta

Nacionalna zaklada

Please publish modules in offcanvas position.