Luka 01Dana 7. studenog 2023. godine ispred Udruge HVIDR-a osam članova uputilo se u Vukovar odati počast poginulom Luki Andrijaniću u čije ime je i podignuto spomen obilježje.

U Vukovaru na križanju ulica Kudeljarska i Vinkovačka postavljeno je spomen-obilježje u sjećanje na dragovoljca Domovinskog rata Luku Andrijanića i povijesni trenutak kada je 24. kolovoza ratne 1991. godine, kao pripadnik 4. bojne 3. brigade Zbora narodne garde, paljbom iz protuavionskog topa oborio zrakoplov „Jastreb J-21”.

Samo dva dana kasnije onesposobio još dva neprijateljska zrakoplova. Na žalost, Luka Andrijanić izgubio je život u obrani Vukovara, samo tri dana prije svoga dvadesetog rođendana, 20. rujna 1991.g.

Spomen-obilježje podignuto je nedaleko od lokacije stvarnog događaja, a osmišljeno je kao zid u nagibu koji odaje dojam siluete aviona, posebice gledano iz visine. Forma je stroga, oštrih linija upravo iz razloga što prikazuje agresiju čina.

Luka 02

Luka 03

Luka 01

Povratak na naslovnicu