Polaganje kod spomenikaUdruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata –HVIDR-a Slavonski Brod, dana 16.1.2024. godine obilježila je 31. obljetnicu osnutka i rada svoje udruge . Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima na Trgu Stjepana Miletića u Slavonskom Brodu .Vijence su položili i svijeće zapalili na Spomen obilježju predstavnici roditelja poginulih i nestalih branitelja , obitelji poginulih branitelja, članovi udruge HVIDR-a sa ostalim udrugama proizašlih iz domovinskog rata .Vijenac je položio  u ime Vlade RH i ministarstva hrvatskih branitelja Ravnatelj  Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć DinkoTandara - ,izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora -Predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić , župan  Brodsko-posavske županije Danijel Marušić,  izaslanstvo Grada Slavonskoga Broda sa gradonačelnikom dr. Mirko Duspara , izaslanstvo Ministarstva unutarnjih poslova i ravnateljstva policije  s načelnikom PU BPŽ Antun Valić.  

Svečanost je nastavljena u domu HVIDR-e gdje su održani prigodni govori, a predsjednik udruge Mato Pudić i dopredsjednik Marko Miloš istaknutijim pojedincima i pravnim osobama uručio je Pohvalnice za rad u udrugi  i Zahvalnice za svesrdnu pomoć u radu udruge HVIDR-a SB.

 

 

   

Zahvalnicama su nagrađeni a koje je uručio Dopredsjednik U HVIDR-a Slavonski Brod – Marko Miloš

1. MAKSIMILIJAN ŠUŠAK- član udruge HVIDR-a Slavonski Brod
ZAHVALNICA SE DODJELJUJE ZA SVESRDNI RAD U UDRUGI HVIDR-a S.B.
2. IVO ANUŠIĆ- UDRUGA HRZO I PZO SB
ZAHVALNICA SE DODJELJUJE ZA SVESRDNI RAD U UDRUGI HVIDR-a S.B.
3. MATO PEZER- RESTORAN JELEN
ZAHVALNICA SE DODJELJUJE ZA SVESRDNU POMOĆ U RADU UDRUGE HVIDR-a S.B
4. AVGUSTIN VUČKOVIĆ
NAJBOLJE OSTVARENI REZULTAT NA SŠNIDORU 2023. GODINE KAO POJEDINAC
5. GORAN TOMIĆ - PRIPADNIKU RATNE POSTROJBE SJP ŠAP
ZAHVALNICA SE DODJELJUJE ZA SVESRDNU POMOĆ U RADU UDRUGE HVIDR-a S.B
6. DR. HRVOJE PITLOVIĆ- ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
ZAHVALNICA SE DODJELJUJE ZA SVESRDNU POMOĆ U RADU UDRUGE HVIDR-a S.B
7. DUBRAVKA ERGOVIĆ- VODITELJICA ODJELA ZA PSIHIJATRIJU
ZAHVALNICA SE DODJELJUJE ZA SVESRDNU POMOĆ U RADU UDRUGE HVIDR-a S.B

8. DR.DANKO SMILJANIĆ- ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU
ZAHVALNICA SE DODJELJUJE ZA SVESRDNU POMOĆ U RADU UDRUGE HVIDR-a S.B

Pohvalnicama su nagrađeni a koje je uručio Predsjednik U HVIDR-a Slavonski Brod – Mato Pudić

1. LIDIJA GRČIĆ- RAVNATELJICA DOMA ZDRAVLJA

2. ŽELJKA DUJMIĆ- GLAVNA SESTRA OPĆE BOLNICE DR.JOSIP BENČEVIĆ

3. JELENA JELINIĆ-BOŠNJAK- RAVNATELJICA MEDICINSKE ŠKOLE SB
ZA RAD I PODIZANJE KVALITETE UVJETA IZOBRAZBE U SMŠ

4. EVA MAJIĆ - ZA RAD NA PROJEKTU MREŽA SB

5. ANICA JUGURČIĆ – ZA RAD NA PROJEKTU MREŽA SB

6. JANJA BREKALO - ZA RAD NA PROJEKTU MREŽA SB

7. MARINA ŽIVKOVIĆ - ZA RAD NA PROJEKTU MREŽA SB

8. PERICA KLJAIĆ- PREDSJEDNIK SUDA ČASTI HVIDR-a SB
ZA DUGOGODIŠNJI RAD U UDRUZI HVIDR-a SLAVONAKI BROD , KAO PREDSJEDNIK SUDA ČASTI

9. ILIJA ČUJIĆ- PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA HVIDR-a SB
ZA DUGOGODIŠNJI RAD U UDRUZI HVIDR-a SLAVONAKI BROD , KAO PREDSJEDNIK SUDA ČASTI

10. PAVLE FILIPOVIĆ- PREDSJEDNIK UDRUGE HVIDR-a NOVA GRADIŠK
ZA DUGOGODIŠNJI RAD U UDRUZI HVIDR-a NOVA GRADIŠKA KAO PREDSJEDNIK UDRUGE NOVA GRADIŠKA

Za počasnog člana Udruge HVIDR-a Slavonski Brod je izabran i imenovan KREŠIMIR KATIĆ, mag.iur.

   

 

 

 

 

 

 

Što je možda bitno dodati da je na ovoj svečanoj tribini u ime Načelnika sektor za stambeno zbrinjavanje gospodina Željka Motika iz ministarstva hrvatskih branitelja predstavila plan rada za 2024 godinu gospođa Ivana Majić djelatnica Centra za psihosocijalnu pomoć i Područni odjeli navedenog ministarstva :

 

STAMBENO ZBRINJAVANJE – mandat Vlade 

Cijela RH - u mandatu Vlade RH stambeno je zbrinuto 3.700 stradalnika iz Domovinskog rata i to dodjelom stana 651 osoba, isplatom stambenog kredita 1.436 osoba i isplatom financijske potpore 1.613 osoba.

Za isplate stambenih kredita i financijskih potpora utrošeno je 40.546.964,83 EUR.

Putem Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine stambeno je zbrinuto kroz modele davanja u najam i darovanjem stanova i kuća, te darovanjem građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju kuće ukupno  2.753 obitelji branitelja (HV i HVO)

Dakle ukupno je u mandatu ove Vlade putem MHB i MPUGI stambeno zbrinuto 6.453 braniteljskih obitelji.

U tijeku je priprema za kupnju stanova u Zadru, Umagu i Kutini od APN-a, te organizirana izgradnja stanova u Zagrebu, Makarskoj, Podstrani i Svetom Filipu i Jakovu. Od drugih državnih tijela nastavljamo sa preuzimanjem praznih i derutnih stanova koja će se nakon kompletnog uređenja dodijeliti stradalnicima iz Domovinskog rata.

U Brodsko-posavskoj županiji, u mandatu Vlade RH, stambeno je  zbrinuto 154 stradalnika iz Domovinskog rata i to dodjelom stana 20 osoba, isplatom stambenog kredita 67 osoba i isplatom financijske potpore 67 osoba.

Za isplatu stambenih kredita i financijskih potpora utrošeno je 1.506.340,32 EUR.

 STAMBENO ZBRINJAVANJE – 2023. godina

 • Održano je 8 sjednica Stambene komisije
 • Doneseno je 776 rješenja (pozitivna, deklaratorna i negativna),
 • Dodijeljeno je 76 stanova,
 • Isplaćeno je 152 stambena kredita i 301 financijska potpora u vrijednosti 386.520,32 eura,
 • Od drugih državnih tijela kupljeno i preuzeto je 75 stanova,
 • Napravljeno je 38 izračuna za kupnju gradskih stanova (upravni postupak),
 • Sanirano je 18 stanova – 976,12 eura,
 • Izvršena je prilagodba stana za 19 HRVI – 198,21 eura,
 • Namjenski utrošak je opravdalo 354 osobe (računi, izvidi) – iznos opravdanja 336.000 eura,
 • Zaključeno je 120 ugovora o kupoprodaji stanova sa korisnicima, 84 tabularne isprave i 35 brisovnih očitovanja,
 • Izvršen je obilazak oko 400 stambenih objekata korisnika (visina kredita i opravdanje)
 • Odabrani su projektanti za organiziranu izgradnju stanova u Zagrebu i Makarskoj,

PLAN RADA ZA 2024 godinu

 

FORMIRANJE LISTE PRVENSTVA ZA 2024. g. 

Na listi prvenstva za 2023. godinu bilo je 7.681 podnesenih zahtjeva za dodjelu stambenih kredita i 1500 zahtjeva za dodjelu financijske potpore. U siječnju će biti objavljen nacrt Liste prvenstva za 2024. godinu, a 1. ožujka konačna Lista prvenstva za 2024. godinu. Očekuje se smanjenje broja za oko 500 korisnika (rok za podnošenje zahtjeva je i dalje otvoren).

 

DODJELA STAMBENIH KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE 

- u 2024. godini očekuje se odlučivanje o zahtjevu 1000 podnositelja zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem. Dodjelom stambenog kredita riješit ćemo oko 250 zahtjeva, dodjelom financijske potpore oko 300 zahtjeva, te će se dodijeliti oko 100 stanova. Za isplatu kredita i financijskih potpora planiramo utrošiti oko 5.000.000,00 eura.

            Za svaki zahtjev potrebno je provesti skraćeni upravni postupak utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje koji iziskuje pismeni kontakt sa drugim državnim i upravnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave, te usmeni i pismeni kontakt sa podnositeljima zahtjeva – oko 10.000 dopisa u godini. (novom Uredbom ćemo skratiti proces!)

           

ORGANIZIRANA IZGRADNJA STANOVA 

 S obzirom na raspoloživa financijska sredstva možemo planirati izgradnju stanova.

 • MAKARSKA – do 20 stanova – 2.000,000,00 eura (osigurano zemljište, u tijeku projektiranje)
 • PODSTRANA – do 20 stanova - 2.000.000,00 eura (općina treba osigurati zemljište)
 • SVETI FILIP I JAKOV – 10 stanova – 1.000.000,00 eura (osigurati zemljište od MDI)
 • ZAGREB – 48 stanova – 5.000.000,00 eura (osigurano zemljište, u tijeku ishođenje građevinske dozvole), 

 

KUPNJA STANOVA 

 • Ugovorena je kupnja od APN-a 6 stanova u Zadru, 2 stana u Umagu i još dodatna 3 stana u Kutini – 000.000,00 eura,
 • Članak 24. st. 2 Zakona o poticajnoj stanogradnji omogućuje MHB pravo prvokupa neprodanih stanova iz programa POS-a – potrebno je i dalje aktivno sudjelovati s APN-om prilikom izgradnje novih stanova i ugovarati kupnju sukladno potrebama na području izgradnje stanova (u tijeku izgradnja stanova u Osijeku i Zagrebu),
 • Kupnja stanova od HZMO - imaju u vlasništvu 150 praznih stanova, a imamo interes za 40 stanova na zanimljivim lokacijama kojima bi mogli zbrinuti stradalnike iz Domovinskog rata. Potreban je izvršiti obilazak i utvrditi stanje i isplativost ulaganja u takve stanove.
 • Pregovori sa HP, HŽ – oko eventualne mogućnosti prodaje praznih stanova  

KOMUNALNO OPREMANJE I LEGALIZACIJA STAMBENIH OBJEKATA STRADALNIKA 

 • temeljem podnesenog zahtjeva Ministarstvo provodi postupak utvrđivanja prava stradalnika iz Domovinskog rata na oslobođenje od plaćanja troškova komunalnog opremanja, kao i na oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa – u skraćenom upravnom postupku izdati će se podnositeljima zahtjeva oko 150 

OTKUP STANOVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Ministarstvo će provesti postupak i utvrditi rješenjem pravo na kupnju oko 100 stanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje neprekidno koriste stradalnici iz Domovinskog rata

OTKUP I PRODAJA STANOVA 

 • Zaključit ćemo oko 200 ugovora o kupoprodaji, tabularnih isprava i brisovnih očitovanja za korisnike koji će u cijelosti otplatiti dodijeljeni stan. 

PREUZIMANJE STANOVA DRUGIH DRŽAVNIH TIJELA 

 • MGPUDI ima na upravljanju oko 200 praznih stanova – zatražiti ćemo prijenos stanova na lokacijama Zagreb, Vinkovci, Karlovac, Koprivnica, Varaždin, Duga Resa, Slavonski Brod.
 • Pregovori sa MORH-om oko prijenosa još slobodnih stanova 

UREĐENJE DERUTNIH STANOVA 

 • kompletno će se urediti 30 derutnih stanova, nakon čega će se isti dodijeliti korisnicima. Izradit će se 30 ugovora o izradi troškovnika, 30 ugovora o sanaciji i 30 ugovora o nadzoru, te će se provesti 30 postupaka odabira izvođača radova. Ujedno će se pratiti postupak rekonstrukcije stanova prilikom čega će se utvrđivati kvaliteta i količina radova, te eventualna potreba za dodatnim radovima. Ukoliko preuzmemo prazne stanove MGPUDI, taj broj bi bio znatno veći.
 • za sanaciju će se utrošiti oko 000,00 eura 

STRUČNI IZVIDI NA STAMBENIM OBJEKTIMA 

 • izvršit će se oko 400 obilazaka podnositelja zahtjeva za dodjelu stambenog kredita ili FP za poboljšanje uvjeta stanovanja odnosno nastavak izgradnje i dovršenje kuće kako bi se utvrdila visina ulaganja na koje podnositelj zahtjeva eventualno ostvaruje pravo.
 • obilazak oko 50 korisnika stanova kako bi se utvrdilo da li ostvaruju dodatni popust od 15% prilikom kupnje stanova zbog toga što koriste već prethodno korišten stan, a potrebna su dodatna ulaganja u taj stan.

STAMBENA KOMISIJA

 • održat će se 10 sjednica stambene komisije na kojem će se predložiti donošenje svih rješenja i zaključaka vezanim uz stambeno zbrinjavanje,
 • razmotrit ćemo 300 zahtjeva za prekorednim stambenim zbrinjavanjem –upućivanje 300 dopisa nadležnom Centru za PSP i 300 obavijesti podnositeljima zahtjeva o odluci Stambene komisije.

PRILAGODBA PRILAZA DO ZGRADE, DO STANA I PO STANU

 • u 2024. godini očekuje se prilagođavanje prilaza do zgrade, do stana i po stanu za 20 osoba kojima je potrebna odgovarajuća prilagodba, a nisu u mogućnosti kretati se bez ortopedskih pomagala, invalidskih kolica ili se radi o slijepim osobama. Korisnicima, koji ne žele samostalno obavljati prilagodbu uz prethodnu isplatu potrebnih financijskih sredstava, MHB će provesti postupak prilagodbe.

TUMAČENJA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA

 • uputit ćemo 30 tumačenja drugim državnim tijelima, kao i jedinicama lokalne samouprave oko provedbi odredbi zakonskih i podzakonskih akata vezanim za stambeno zbrinjavanje – najčešće vezano za komunalno opremanje, ustupanje bez naknade građevinskog zemljišta i oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.

POTVRDE I PREPORUKE

 • izdati ćemo oko 250 potvrda drugim državnim tijelima da podnositelj zahtjeva je/nije ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje pri MHB,
 • uputit ćemo oko 100 preporuka za stambenim zbrinjavanjem prema drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, odnosno preporuke za odgodom deložacije i odgodama ovrhe.

NOVITETI U IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

 • MHB utvrđuje rješenjem pravo na kupnju stana u vlasništvu JLS, a do omogućavanja kupnje stan će koristiti u svojstvu zaštićenog najmoprimca – učinak: ubrzavanje postupka kupnje stana, prekid deložacije, sprečavanje šikaniranje korisnika povećavanjem iznosa slobodno ugovorene najamnine,
 • Mogućnost direktnog prijenosa stana na jedinice lokalne (regionalne) samouprave radi stambenog zbrinjavanja braniteljsko-stradalničke populacije koja živi u nemogućim uvjetima, a ne može se zbrinjavati direktno putem MHB
 • Zbrinjavanje osoba kojima se stan prodaje u ovršnom postupku – isto više nije zapreka za zbrinjavanje drugim stanom ili stambenim kreditom za kupnju drugog stana,
 • Prodaja i zakup garažnih mjesta u stambenim zgradama izgrađenih u organiziranoj stambenoj izgradnji (Dubrovnik, Zagreb) – dodatni prihod, provodi se putem APN-a,

NOVA UREDBA ILI IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆE UREDBE

 • Povećati iznose visine stambenih kredita i financijskih potpore – neznatno povećavani iznosi u posljednjih 15 godina (etalonska cijena povećana samo sa 700 na 800 Eura) – povećati iznose za minimalno 30%,
 • Propisati uvjete za prodaju garaža i parkirnih mjesta,
 • Smanjiti popis dokumentacije za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora za adaptacijske namjene – dokumentacija samo po posljednjem mjestu prebivališta, izjava stranke.
 • Razmotriti mogućnost smanjenja instrumenata osiguranja kredita – olakšat ćemo postupak zaključenja ugovora,
 • Popust za kupnju derutnog stana sukladno postotku odstupanja stanja stana od etalonske vrijednosti – sada samo 15 %, a ulaganja su znatno veća – ako budući korisnik želi sam uređivati stan,

Druženje se nastavilo uz glazbu uživo i prigodni domjenak .