Logo mbrh 1 MediumIsplata dividende za 2019. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2019. godinu iznosi 12.554.813,24 kuna, što po jednom udjelu iznosi 6,84 kuna.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama Fine, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu, preslike navedenih dokumenata te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir.

 S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB 25. rujan 2020. godine, pravo na isplatu dividende imat će

 • oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i 
 • oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli poslije 27. srpnja 2020. godine. 

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su

 • zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 27. srpnjem 2020. g. ili ranije
 • otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.

Learning Social Media Sub Languages2Povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba u Sl. Brodu.

Projekt je prijavljen ispred Grada Slavonskog Broda u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb, Udrugom HVIDR-a Slavonski Brod i Romskom udrugom mladih BPŽ u veljači 2018. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Grad Slavonski Brod sklopio je dana 13. ožujka 2020. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu poduku, te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta je 1.489.910,52 kn. Ciljevi projekta su:

1. otvoriti nove perspektive za zapošljavanje i socijalno uključivanje za 50 nezaposlenih osoba s urbanog područja Slavonskog Broda kroz jačanje njihovih stručnih znanja te osobnih vještina.

2. Poduprijeti proces razvoja novih perspektiva za 50 nezaposlenih osoba s urbanog područja Slavonskog Broda jačanjem kapaciteta 15 stručnjaka koji kroz svoj svakodnevni rad pružaju aktivni doprinos zapošljavanju i socijalnom uključivanju marginaliziranih skupina.

Ciljane skupine su: 50 nezaposlenih osoba, od toga 10 pripadnika romske nacionalne manjine, 5 osoba s invaliditetom te 35 dugotrajno nezaposlenih. 15 stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina. Ciljane skupine su dugotrajno nezaposlene osobe, mladi do 20 godina, nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci. 

1. Provedba verificirani trogodišnji programi obrazovanja odraslih - Srednja stručna sprema -15 osoba.

Provedeni verificirani dvogodišnji program obrazovanja odraslh - Srednja stručna sprema- 5 osoba.

Prodedeni verificirani program obrazovanja odraslih -Programi osposobjavanja - 25 osoba.

Provedeni verificirani porgrami obrazovanja odraslih - Programi doškolavanja i usavršavanja 5 osoba.

Uz provedbu prethodno navedenih verificiranih porgrama za 50 nezaposlenih osoba koje će ih pohađati, organizirani su i ciljni porgrami za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili tranzverzalnih vještina kroz:

-Psihološko testiranje i anketiranje - radi utvrđivanja njhovih mekih vještina i identifikacije onih vještina za tržište rada na kojima pripadnici ciljnih skupina moraju poraditi.

- 5 treninga mekih i tranzsverzalnih vještina u trajanju od 2 dana svaki za pripadnike ciljnih skupina u grupama od 20 osoba.

- Dvodnevni trening iz područja administracije za 20 osoba.

- Edukacija iz 1. stupnja engleskog jezika za 10 osoba.

preuzmiNa temelju članka 2. I članka 9. Pravilnika o načinima i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15, 1/16) raspisuje se:

NATJEČAJ
za dodjelu na upravljanje i korištenje građevina
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

I.

Predmet natječaja je dodjela na korištenje građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda označena kao: Zgrada, zračna streljana

Građevina se nalazi u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV, Slavonski Brod na k.č. br. 3586/2, k.o Slavonski Brod. Građevina se daje na upravljanje i korištenje za obavljanje aktivnosti udruge

II.

Građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.
U poslove upravljanja građevinom ubrajaju se sljedeći poslovi:

 • redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni građevine
 • primjerena zaštita građevine,
 • određivanje i provođenje unutarnjeg reda u građevini,
 • primjereno osiguranje građevine,
 • obavljanje stalnih i godišnjih pregleda građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu,
 • kontrola korištenja građevine sukladno sklopljenim ugovorima,
 • donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
 • drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje građevinom.

200309182713879Sportska aktivnost u kojoj Brođani imaju dugu tradiciju, projektom brodske udruge mogla bi ponovno oživjeti.

SLAVONSKI BROD - Jedna će slavonskobrodska udruga dobiti priliku zauzeti novu poziciju u centru grada. Naime, radi se o nekadašnjoj zgradi zračne streljane u Ulici Petra Krešimira IV. koju Grad Slavonski Brod, danas objavljenim Natječajem, nudi na upravljanje i korištenje za obavljanje aktivnosti udruge i to na period od pet godina.

U poslove upravljanja građevinom ubrojeno je, pritom, redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni građevine, primjerena zaštita građevine, određivanje i provođenje unutarnjeg reda u građevini, primjereno osiguranje građevine, obavljanje stalnih i godišnjih pregleda građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu, kontrola korištenja građevine sukladno sklopljenim ugovorima, donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom te drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u 'upravljanje građevinom'.

Budući će korisnik biti dužan podmirivati i troškove tekućeg održavanja građevine, odnosno, plaćati režije.

Kriteriji za davanje određene građevine na upravljanje i korištenje udruzi, pod obaveznim uključuju zakonitu registraciju udruge te određeni broj članova i godina aktivnog rada. Ispuni li više udruga navedene uvjete, prednost će imati onaj podnositelj koji okuplja veći broj članova i ima dužu tradiciju.

Brojač posjeta

Nacionalna zaklada

Please publish modules in offcanvas position.